juni 18, 2024

Info Advies

Advies Info

Wat is een schade expertise en waarom is ze noodzakelijk?

schade

Het spreekt voor zich dat er zich in de praktijk tal van verschillende schadegevallen voor kunnen doen. Voor een groot aantal van deze schadegevallen geldt dat je, je er eigenlijk perfect voor kan laten verzekeren. Op het ogenblik dat je een bepaalde schade gaat melden bij je verzekeraar zal je tot de conclusie komen dat er altijd een zogenaamde schade expertise zal worden uitgevoerd. De manier waarop deze expertise gebeurt is sterk afhankelijk van de situatie in kwestie. Soms dienen er bijvoorbeeld gewoon foto’s te worden aangeleverd terwijl er in andere gevallen een expert ter plaatse zal worden gestuurd. In ieder geval, wil jij ook graag meer ontdekken over de expertise  die bij schade  door de verzekeraar wordt uitgevoerd? Lees dan zeker snel verder! 

Wat is een schade expertise eigenlijk?

Een schade expertise wordt uitgevoerd door een schade expert. Het betreft hier eigenlijk de vaststelling van de schade. Niet alleen wordt de aard van de schade vastgesteld, daarnaast zal de aangestelde expert ook bepalen of het bedrag dat bijvoorbeeld wordt gevorderd van de verzekeraar wel echt realistisch is of niet. Hierover bestaat niet zelden de nodige discussie. Het is zeker niet zo dat er bij elk schadegeval een expert ter plaatse zal komen. Vaak volstaat het om bijvoorbeeld grondige foto’s te maken en deze aan de expert te bezorgen. Dit is echter uiteraard volledig afhankelijk van het schadegeval in kwestie. 

Waarom is een schade expertise noodzakelijk?

Het laten uitvoeren van een schade expertise kan omwille van verschillende redenen noodzakelijk zijn. In eerste instantie moet deze expertise voor de verzekeraar duidelijk maken of de geleden schade daadwerkelijk onder de afgesloten verzekering valt of niet. Is dat het geval? Dan zal er op basis van het rapport van de schade expert eveneens worden bepaald tot welke uitbetaling er kan worden overgegaan. Beide zaken zijn uiteraard van cruciaal belang bij een schadegeval. 

Wat wanneer er sprake is van discussie over de expertise?

Het komt in de praktijk absoluut vaak voor dat er discussie ontstaat over de schade expertise die heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk zal de verzekeraar op basis van de inhoud van het opgestelde rapport vaststellen of de schade door de verzekering wordt ingedekt of niet. Is dat het geval? Dan kan er in principe instant over worden gegaan tot het vergoeden van de geleden schade. Is er volgens de verzekeraar geen sprake van een dekking? Dan zal de schade verworpen worden. In dit geval betekent dat helaas dat je als verzekeringnemer zelf voor de schade zal moeten opdraaien. 

De schade expertise die wordt uitgevoerd is vaak voer voor discussie omdat het best mogelijk is dat de expert een merkelijk lager gelegen bedrag toekent dan degene die daadwerkelijk is vereist om de schade te kunnen laten herstellen. In dat geval is het eventueel mogelijk om een zogenaamde contra expertise uit te laten voeren. Let wel, het spreekt voor zich dat een dergelijke tegenexpertise geen garantie is op succes. Het is dus best mogelijk dat het bepaalde bedrag bij de tegenexpertise eveneens niet helemaal in lijn is gelegen met jouw verwachtingen. Dan valt er echter helaas niet zoveel meer aan te doen. Hier dien je, je dus wel altijd van bewust te zijn wanneer je Schippers Bouwconsult inschakelt.