juli 22, 2024

Info Advies

Advies Info

Wat is een conservatoir beslag?

Bij een conservatoir beslag legt een deurwaarder beslag op alles dat de schuldenaar heeft, nog voor de rechtzaak heeft plaatsgevonden. Op deze manier wordt voorkomen dat geld op en bank, spullen van waarde of voertuigen voortijdig worden verduisterd.
Wanneer er een conservatoir beslag wordt gelegd mogen spullen, voertuigen of andere zaken van waarde die in het beslag vermeld worden niet meer worden weggenomen tot er een daadwerkelijk vonnis wordt uitgesproken. Alleen lasten als huur, verzekeringen en andere vaste lasten mogen dan nog betaald worden.
Wat moet ik weten over een beslag?

  • Alle bezittingen van de schuldenaar worden inzichtelijk.
  • Er is direct duidelijk of de debiteur niet kan of wil betalen.
  • Het conservatoir beslag is een wettelijke beslaglegging.
  • Ook voertuigen en bankrekeningen worden in beslag vermeld.

Door wie kan een conservatoir beslag worden gedaan?

Een conservatoir beslag kan door een deurwaarder gelegd worden. Waarbij bezittingen die in huis, voertuigen en banktegoeden in het beslag worden meegenomen. De deurwaarder is een door de wet aangewezen persoon voor beslagleggingen. Waarbij er volgens regels en wetgeving gewerkt moet worden.
De deurwaarder weet precies hoe een conservatoir beslag gelegd moet worden en zal zich aan alle daarbij behorende regels houden. Zodat er niets in en aan het beslag zal ontbreken wanneer deze wordt gebruikt als bewijslast voor het daadwerkelijke vonnis.
Het is goed te weten dat een conservatoir beslag wettelijk is. Een rechter kan dit beslag dus meenemen in het uitspreken van goedkeuring voor de beslaglegging. Op swiercs.nl lees je meer.

Waar moet je bij een conservatoir beslag rekening mee houden?

Bij een conservatoir beslag is het belangrijk dat alles op de juiste manier uitgevoerd zal worden. Er moet goed naar de situatie gekeken worden van de persoon. Zodat huur en andere vaste lasten betaald kunnen worden. Anders krijg je te maken met een verdere achterstand.